Algemene voorwaarden | Het Rotterdams Warenhuis

Algemene voorwaarden

Naar goed Rotterdams gebruik, leven we naar het motto: Een man een man, een woord een woord. En ondanks dat we zorgvuldig de website vullen, kan het zijn dat er een foutje insluipt. En als Rotterdammers komen we er altijd wel uit. Maar voor het geval dit niet zo is, kunnen we terugvallen op deze onderstaande lap tekst. Niet echt ons idee, maar juristen smullen hiervan. Om het toch zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben we de voorwaarden in zo gewoon mogelijke taal opgesteld. Heb je toch nog vragen, neem dan contact met ons op via 010 302 15 55 of info@hetrotterdamswarenhuis.nl

Begrippen en toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Rotterdams Warenhuis zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij van Het Rotterdams Warenhuis zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van Het Rotterdams Warenhuis staan, zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW (6% of 21%). Er worden geen verzendkosten berekend bij verzendingen binnen Nederland boven een bedrag van € 75. Onder dit bedrag zijn de verzendkosten variabel en afhankelijk van het product en/of producten die besteld worden.

De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht zijn per land verschillend en kan je opvragen bij Het Rotterdams Warenhuis. Als je meerdere producten bestelt, wordt het product met de hoogste verzendkosten als uitgangspunt genomen. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is van Het Rotterdams Warenhuis bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Verzenden

Het Rotterdams Warenhuis streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1 werkdag te verzenden. Voor producten die niet op voorraad zijn, staat de verwachte verzenddatum vermeld in de beschrijving. Mocht dit niet het geval zijn, dan proberen we binnen 2-3 weken na ontvangst van de betaling de bestelling te verzenden naar het door jou opgegeven adres. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, zal je binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Het Rotterdams Warenhuis is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL, DHL of UPS. Het Rotterdams Warenhuis is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Het Rotterdams Warenhuis neemt de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Je dient dit binnen 7 dagen na verzending van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Het Rotterdams Warenhuis worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via verschillende betaalmogelijkheden, waaronder IDEAL, Visa en Mastercard. Voor de afhandeling van de betalingen wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Wil je iets opzoeken wat betreft je betaling, kijk dan op: https://www.mollie.com/nl/consumers.

Reclamatie en retourneren

Wij bieden de beste Rotterdamse producten aan en doen er alles aan om jouw product perfect te leveren. Toch raden wij aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan jouw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Het Rotterdams Warenhuis probeert eventuele problemen of klachten, altijd in overleg met jou, op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 2 dagen door Het Rotterdams Warenhuis geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Het Rotterdams Warenhuis er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Je hebt het recht de door Het Rotterdams Warenhuis geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dien je zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is, om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en retourformulier. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Het Rotterdams Warenhuis de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer de door Het Rotterdams Warenhuis afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Het Rotterdams Warenhuis, van het personeel en de producten van Het Rotterdams Warenhuis voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Het Rotterdams Warenhuis is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Het Rotterdams Warenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Het Rotterdams Warenhuis. De aansprakelijkheid van Het Rotterdams Warenhuis is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Het Rotterdams Warenhuis, dan wel tussen Het Rotterdams Warenhuis en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Het Rotterdams Warenhuis, is Het Rotterdams Warenhuis niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Rotterdams Warenhuis.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Het Rotterdams Warenhuis opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als Het Rotterdams Warenhuis het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Het Rotterdams Warenhuis of bij de toeleveranciers van Het Rotterdams Warenhuis.

Privacy

Het Rotterdams Warenhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. We hebben een privacyverklaring (https://hetrotterdamswarenhuis.nl/privacyverklaring/) waar je kan lezen wat we van je weten, hoe we je gegevens beschermen en wat we met je gegevens doen.  

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Het Rotterdams Warenhuis

Frits Ruysstraat 46d-48a

3061 MG  ROTTERDAM

 

E: info@hetrotterdamswarenhuis.nl

T: 010 302 15 55